Бигор-�Н метални халета - логоМетални халета и метални конструкции
  English

ЛТ Ламарини

Plannja 19 Стомана (размери)  

Plannja 19 е икономичен профил, лесен за монтиране и изискващ минимална носеща конструкция за стени и покриви. Това е най-широкия ни профил с широчина от цели 1104 mm. Минимален наклон 6°.
профил Plannja 19
   
Plannja 20 Стомана (размери)  

Plannja 20 е най-продавания ни профил подходящ за стени и покриви. Благодарение на специалния капилярен улей може да бъде използван при строителство на изолирани покриви. Минимален наклон 6° .
Профил Plannja 20
   
Plannja 30 Стомана (размери)  

Plannja 30 се използва най-често като икономично решение за фасади. Изработен от стомана или алуминий, този профил се предлага в два различни дизайна:

Plannja 30, профил с широка вълна
Plannja 30V, профил с широка V-образна вълна
Профил Plannja 30
   
Plannja 40 Стомана (размери)  

Plannja 40 е специално разработен за ниско наклонени покриви.
Капилярен жлеб в страничната фалта предотвратява проникването на вода. Също така, отточен канал в страничното застъпване подсигурява пълна водонепропускливост. Предлага добра висока товароносимост.
Профил Plannja 40
   
Plannja 45, 45F, 45R Стомана (размери)  

Plannja 45 се предлага в три вида:
Plannja 45 - профил за неизолирани покриви.
Plannja 45F - профил за изолирани покриви и фасади.
Plannja 45R - профил за неизолирани покриви.
Профил Plannja 45
   
Plannja 55, 55F, 55R Стомана (размери)  

Plannja 55 се предлага в три вида:
Plannja 55 - профил за неизолирани покриви.
Plannja 55F - профил за изолирани покриви и фасади.
Plannja 55R - профил за неизолирани покриви.
Профил Plannja 45
   
Plannja 60 Стомана (размери)  

Plannja 60 е подходящ за фасади и обшивка на тавани. Създава повърхност с добре очертани линии.
Профил Plannja 60
   
Plannja 70 Стомана (размери)  

Plannja 70 е подходящ за стени и покриви със светъл отвор до 5.2 м. Мини ребрата в горната и долната фалта придават коравина на листа и необикновен вид на покритата повърхност. С високата си товароносимост Plannja 70 се ползва като конструктивен профил за безредови покриви. Минимален наклон 6°.
Профил Plannja 70
   
Plannja 111/111M Стомана (размери)  

Plannja 111 е висок стоманен профил със специално микропрофилиране, допълнително повишащо неговата издържливост и товароносимост. Благодарение на своите технически показатели, профилът се реализира като конструктивен профил заместващ носещи рамкови конструкции. Plannja 111/111М може да бъде използван за неизолирани покриви, а също така и като конструктивен елемент за изолирани покриви. Минимален наклон 6°.
Профил Plannja 111
   
Plannja 200M Стомана  

Plannja 200 е носещ профил с голяма ширина подходящ за различни проекти. Голямата ширина на профила дава възможност за бърз монтаж и увеличаване разстоянието между носещите сгради от 6.0 до 11.0 м, което намалява строителните разходи. Plannja 200 може да бъде използвана като връзка, носеща определено натоварване в стоманената конструкция.
Профил Plannja 200